פיצוי לעסקים כתוצאה מנזקים של אירועי טרור | גולדנביט - סוכנות לביטוח

האם יש פיצוי לבעלי עסקים כתוצאה מנזקים של אירועי טרור?

בימים האחרונים גבר קצב הפניות שאנחנו מקבלים מבעלי עסקים שנפגעו מהמתיחות האחרונה בדרום הארץ. חלקם נפגע כתוצאה ישירה מירי הרקטות מרצועת עזה וחלקם נפגע בצורה עקיפה באופן של אובדן הכנסות. נזקים מסבב הלחימה האחרון שכלל ירי טילי קסאם וגראד שלא בעת מלחמה, מוגדרים כנזקים מפעולות איבה ונזקי טרור. הגדרה זו שונה מהותית מההגדרה של נזקים שנגרמו בעת מלחמה למטרות ביטוח.

מה ניתן לקבל מהמדינה כפיצוי?

תחת חוק מס רכוש וקרן פיצויים, יוענק פיצוי במקרה של נזק לרכוש כתוצאה מאירוע טרור. הפיצויים ניתנים על פי חוק, אך הם אינם נותנים מענה מלא לנזק שנגרם. הסיבה לכך היא שמס רכוש מבטח בעלי מבנה ותכולה בביטוח לסיכוני טרור לפי ערך שיפוי (ערך שוק) ולא לפי ערך כינון (חדש תמורת ישן, ללא ניכוי בלאי). בפועל, הפיצוי שמקבלים בעלי עסקים לפי ערך שיפוי הוא נמוך משמעותית מערך הנזק ובמרבית המקרים אינו מאפשר למבוטח פיצוי מספק לקניית רכוש חדש בשביל לשקם את העסק. כך מתחילה ההתדרדרות של הרבה עסקים.

האם ניתן לקבל פיצוי עבור אבדן הכנסות?

לצערנו מס רכוש אינו מפצה בעלי עסקי עבור נזקים עקיפים כתוצאה מפעולות איבה ונזקי טרור (למעט יישובי ספר). זאת אומרת שאבדן הכנסות שמקורו בפעולות איבה ונזקי טרור אינו מכוסה.

האם אפשר לבטח עסק כנגד נזקי טרור?

במרבית הפוליסות העסקיות ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי ולהכליל נזקים ישירים ו/או עקיפים שנגרמו לעסק כתוצאה מפעולות טרור. ההחלטה האם להרחיב את הפוליסה לכסות נזקי טרור צריכה להיות חלק מניהול הסיכונים של כל בית עסק מפני שהיא יכולה להציל עסק מקריסה כלכלית.