אי-עמידה במגבלת הגיל בביטוח מקיף או צד ג' תביא להפחתת הכיסוי | גולדנביט - סוכנות לביטוח

העליון: אי-עמידה במגבלת הגיל בביטוח מקיף או צד ג' תביא להפחתת הכיסוי

בית המשפט העליון קבע היום (ג') בדעת רוב כי-אי-עמידה במגבלת הגיל לעניין ביטוח מקיף או צד ג' - הכולל מגבלת גיל - לא תביא לשלילת הכיסוי אלא להפחתתו.

השאלה שעמדה במוקד פסק הדין ואף גרמה לחילוקי דעות בין השופטים הייתה - מה הדין כאשר נגרם נזק לרכוש בשעה שהרכב היה נהוג בידי אדם שלא עמד במגבלת הגיל שנקבעה בפוליסות ביטוח הרכב (מקיף או צד ג'): האם יש ותישלל כליל זכותו של בעל הפוליסה לקבל תגמולי ביטוח - או שמא מדובר ב"החמרת סיכון" כהגדרה בחוק חוזה ביטוח, שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מופחתים בהתאם ליחס בין מחיר פוליסה "רגילה" למחיר פוליסה שכוללת מגבלת גיל?

השופטת דפנה ברק-ארז והשופט עופר גרוסקופף, שהיו בדעת הרוב, קבעו כי אי-עמידה במגבלת גיל מהווה "החמרת סיכון" המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים. דעת הרוב נימקה את החלטתה בכך שהיא מתבססת על פרשנות עבר שניתנה על-ידי בית המשפט העליון לסעיף 18 לחוק חוזה ביטוח, על עיקרון המידתיות וכן לנוכח תכליתם הפרו-צרכנית של דיני הביטוח.

להמשך קריאה: לחץ כאן