מה לעשות אם רכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה | גולדנביט - סוכנות לביטוח

מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה

המידע המובא במדריך זה נועד לסייע לכם, במקרה שרכושכם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדינה לקחה על עצמה לפצות אתכם, על פי חוק, על נזק שנגרם לכם כתוצאה מפעולה כזו, וזאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.

הגשת תביעה בזמן מלחמה

קרוב לזמן האירוע, מיד כשמתאפשר על ידי כוחות הביטחון, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים, לאזור שנפגע יחד עם שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים למי שנפגעו מהן הזכויות שלהם ומנחים אותם איך להגיש תביעה. חשוב: אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. בנוסף, אסור לתקן ללא בדיקת שמאי.

הגשת תביעה בזמן פעולת איבה או פיגוע

כשנגרם נזק בפעולת איבה או בפיגוע, למשל: נזק מזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה ואחרים. אם אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) לא מגיעים לשטח, על הנפגעים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה, עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא בגלל פעולות איבה או פיגוע. יש לצרף את המסמכים המפורטים בהמשך, בהתאם לאופי הנזק (רכב, מבנה או אחר). פקיד מיסוי מקרקעין או מס הכנסה יפתח תביעה עבור הנזק ויפנה אתכם לגורם המתאים להמשך טיפול.

הגשת תביעה מקוונת

ניתן להגיש תביעה באופן מקוון בלינק https://www.misim.gov.il/smPapaInternet/frmOpenMiniLogin.aspx, הזמין במחשבים, בטלפונים סלולריים ובאפליקציית הרשות. היישום כולל סרטון הדרכה, המציג את תהליך מילוי התביעה ואת הגשתה.

הגשת התביעה מתבצעת באופן קל ונוח ויש למלא נתונים, כגון:

 • סוג התביעה (רכב או חקלאות ועוד)
 • סוג הנזק הישיר (פרטי או עסקי)
 • יש לפרט את פרטי הנזק ואת פרטי הניזוקים

ניתן לשמור את נתוני התביעה כטיוטה, עד לאישורה הסופי ושליחתה לרשות. עם שליחת התביעה המקוונת מתקבל מספר תביעה, באמצעותו ניתן לברר את התקדמות הטיפול בה.

לוח זמנים להגשת תביעה

הודעה על נזק יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק. תביעה לפיצויים יש להגיש תוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק.

נזקי מבנה

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) יחד עם אנשי מקצוע, יבקרו אצלכם ויערכו שמאות (חישוב הערך או השווי של המבנה). השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם. הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום עצמי (אתם תדאגו לתיקון הנזקים), לבין שיקום על ידי חברות משקמות, שפועלות מטעם קרן הפיצויים

נזקים לחפצי בית בדירות מגורים

פיצויים עבור חפצי בית שנפגעו, משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה, עד לתקרות המפורטות בטבלה למטה (מעודכן לתאריך ה-1.1.2021). בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, המחאות (צ'קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע הסכומים. הסכומים בטבלא מפורטים בש"ח.

טבלת פיצויים לנזקים לחפצי בית בדירות מגורים
מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה נכון ל- 1/1/2021

לידיעתכם,

כפי שמופיע במדריך "ביטוח רשות של חפצים ביתיים בפני נזקי מלחמה", ניתן להרחיב את כיסוי הביטוח של "חפצי בית", על ידי תשלום פרמיה סמלית באמצעות מילוי טופס הצהרה מקוון. שווי הפיצויים עבור חפצי הבית שנפגעו, ייקבע בהתאם לשווי התיקון. במקרה שלדעת מנהל קרן הפיצויים (מס רכוש), החפץ אינו ניתן לתיקון, שווי הפיצויים יהיה בהתאם לשווי של חפץ ביתי דומה וחדש במקומו.

נזקים לכלי רכב

בעלי כלי רכב שנפגעו בפעולת איבה יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי שיעריכו את הנזק. בעלי הרכב יופנו מידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים (מס רכוש) יאשר את התיקון לפני ביצועו. בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • רישיון רכב
 • אישור משטרה (הכולל: מספר הרכב וחתימת חוקר וקצין משטרה).
 • ייפוי כוח (אם מגישי התביעה אינם בעל הרכב).
 • הסכם ליסינג (אם הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך).
 • הסכם שכירות (לבעלי מוניות).
 • אישור מחברת ביטוח (תיקון מעל 10,000 ₪ - יש לצרף אישור חברת הביטוח על היעדר תביעה).
 • צילום של צ'ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

>> ביטוח רכב – השוואות ומידע נוסף

נזקים לעסק

פיצויים עבור נזקים, ציוד ומלאי בעסקים, לציוד עסקי שנפגע הם על פי חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, במצבו לפני הפגיעה). עליכם להוכיח שהתכולה שנפגעה שייכת לכם. לגבי מלאי, אתם זכאים לפיצויים, בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ), לאחר שצירפתם הוכחות כי המלאי היה שייך לכם. בזמן הפנייה לקרן הפיצויים, יש לצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים.

 • רשימת הציוד או המלאי שנפגע.
 • דוחות כספיים או מסמכים, שמראים כי הציוד או המלאי שייך לכם (חשבוניות רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון ואחרים).
 • אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.
 • צילום צ'ק או אישור מהבנק, על ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

>> ביטוח לעסק – כיצד מזמינים ומה חשוב לדעת

עוברי אורח שהגיעו במקרה לפעולת איבה

עליכם לפנות עם אישור משטרה, המאשר כי הנזק נגרם לרכוש כתוצאה מפעולת איבה, לאחד מהבאים:

 • אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) הנמצאים בשטח.
 • אחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה, המפורטים למטה.
 • השתדלו להציג את החפצים שנפגעו, על מנת שניתן יהיה לבצע הערכה לנזק שנגרם.
 • לתשומת ליבכם:
 • אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ אחר שנמצא בעסק או בבית מגורים, ללא תיאום מוקדם עם שמאי קרן הפיצויים ברשות המסים.
 • אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, המחאות (צ'קים), תכשיטים, עתיקות וחפצי אמנות שנפגעו באירוע.

לבירורים ופרטים נוספים, ניתן לפנות אל משרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה הבאים:

רשימת משרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה

ליצירת קשר: רשות המסים בישראל, קרן הפיצויים מרכז התמיכה *4954

לקבלת עזרה בימים אלו, אנו מעמידים בפניכם את מוקד שרות הלקוחות שלנו לטובתכם בטלפון מספר 04-821-8838