פרעתם חלק מהמשכנתא? תקטינו גם את ביטוח החיים | גולדנביט - סוכנות לביטוח

פרעתם חלק מהמשכנתא? תקטינו גם את ביטוח החיים

נפל לידיכם סכום שאיפשר לכם להקטין את יתרת המשכנתא? אתם יכולים להקטין בהתאם את ביטוח החיים שעשיתם. כך עולה מתביעה ייצוגית נגד כלל ביטוח ופיננסים, שאושרה בבית המשפט המחוזי בירושלים.

על פי הנטען בבקשת האישור, לפני עשור נטלו המבקשים מ"כלל מימון משכנתאות", משכנתא בסך כ-577 אלף שקל. לשם הבטחת ההחזר, הם נדרשו לערוך ביטוח חיים בגובה סכום ההלוואה, ועשו זאת ב"כלל ביטוח". ב-2010 הם פרעו את חלק הארי של ההלוואה, כ-412 אלף שקל, ונותרו כ-165 אלף. אבל גם אחרי הפירעון המוקדם, המשיכה כלל ביטוח לגבות מהם דמי ביטוח על בסיס סכום ההלוואה המקורית.

המבקשים טענו, באמצעות עוה"ד יצחק אבירם ומאור ברוש, כי כלל ביטוח גבתה שלא כדין תשלומי יתר עקב אי עדכון סכום ביטוח החיים, בגין הקטנת יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת. נטען כי משגילו זאת המבקשים, ב-2014, הם ערכו את הביטוח בחברה אחרת, שבה שילמו רק 12 שקל לחודש במקום 130 שנגבו על ידי כלל.

כלל ביטוח טענה שהמבקשים לא הראו כל הוראת דין או הוראה חוזית המחייבות אותה לעדכן מיוזמתה את הסכום המבוטח. נטען שביטוח חיים שנערך בעת נטילת משכנתא הוא מוצר אוטונומי נפרד מהסכם ההלוואה, וכלל ביטוח לא רשאית להפחית את הסכום המבוטח מיוזמתה, ללא אישור כתוב של המבוטח. כלל טענה שבהיעדר החובה לעשות כן, היא אימצה נוהל פנימי, שלפיו בעת פירעון מוקדם, על הלווה לחתום על טופס עדכון לסכום המבוטח, שבו הוא מורה לכלל באופן אקטיבי אם להפחית את הסכום, בהתאם לסכום יתרת ההלוואה.

השופטת גילה כנפי שטייניץ מחקה את הבקשה נגד כלל מימון משכנתאות, אך אישרה את הגשת התביעה נגד כלל ביטוח.

"מקובלת עליי עמדת כלל, לפיה לפי הדין והחוזה בין הצדדים לא חלה עליה חובה לעדכן מיוזמתה את סכום ביטוח החיים עם פירעון מוקדם של ההלוואה", כתבה. ואולם, "השאלה היא אם חלה חובה על כלל, כמי שנתנה את ההלוואה, ליידע את הלווה בעת הפירעון המוקדם שביכולתו לעדכן את סכום הביטוח בהתאם ליתרה העדכנית. לטעמי, התשובה חיובית".

"כלל היא אמנם מבטחת, אך פעלה כמוסד פיננסי שנותן הלוואות, ולעניין זה ניתן להחיל עליה את החובות החלות על בנק ביחסיו עם הלקוח".

נקבע שהקבוצה שבשמה תנוהל התביעה היא "כל לווה שנטל מכלל הלוואה לדיור; עשה ביטוח חיים להבטחת ההלוואה בכלל ביטוח בעשר השנים שלפני בקשת האישור (שהוגשה ב-2015, ל"ד); ביצע פירעון מוקדם של ההלוואה; ושכלל לא הודיעה לו על אפשרותו להקטין את סכום הביטוח בעקבות הפירעון המוקדם, בהתאם ליתרת ההלוואה העדכנית".

מכלל ביטוח ופיננסים נמסר בתגובה: "אנו לומדים את ההחלטה, ונענה בערכאות המתאימות".

הכותבת היא ליטל דוברוביצקי והכתבה המקורית פורסמה באתר Ynet ב- 15/9/2019.. להמשך קריאה לחץ כאן

>> הוזלת ביטוח החיים וביטוח המשכנתא