ביטוח דירה - גולדנביט סוכנות לביטוח

ביטוח דירה/בית

ביטוח דירה / ביטוח בית / ביטוח תכולה / ביטוח צד ג' לדירה

דירה היא הנכס החשוב ביותר למשפחה הן בשל ערכה הכספי והן בשל ערכה הרגשי. עבור מרביתנו כשאנחנו קונים דירה אנחנו משקיעים את כל הכסף שאספנו כל החיים. ביטוח דירה נועד להבטיח שהמבוטח ובני משפחתו לא יישארו ללא קורת גג במקרה של נזק למבנה או לתכולה כתוצאה משריפה, שיטפון, נזקים שנגרמו בזדון, גניבה ובמקרי תביעה נגד המבוטח על ידי מי שנפגע בדירתו או מחוצה לה ושלא יוותרו ללא כל.

מחר גם אתם יכולים להישאר בלי בית לגור בו. אירועים בלתי צפויים שבגללם אנחנו חייבים ביטוח דירה/בית כוללים שריפה, פריצה, רעידת אדמה, נזקי מים, נזק שנגרם לצד ג' ועוד.

 

אז מה לך יש להפסיד?

דירה היא הנכס החשוב ביותר למשפחה הן בשל ערכה הכספי והן בשל ערכה הרגשי. עבור מרביתנו כשאנחנו קונים דירה אנחנו משקיעים את כל הכסף שאספנו כל החיים. ביטוח דירה נועד להבטיח שהמבוטח ובני משפחתו לא יישארו ללא קורת גג במקרה של נזק למבנה או לתכולה כתוצאה משריפה, שיטפון, נזקים שנגרמו בזדון, גניבה ובמקרי תביעה נגד המבוטח על ידי מי שנפגע בדירתו או מחוצה לה ושלא יוותרו ללא כל.

ביטוח דירה מורכב משני חלקים:

ביטוח מבנה

– מעניק כיסוי במקרים של פגיעה במבנה, דוגמת פגעי צנרת או פגעי טבע דוגמת שריפה, שטפונות או רעידת אדמה. ניתן לבטח גם את ערך הקרקע. בנוסף לכך, ביטוח המבנה מעניק כיסוי להוצאות עקיפות שעלולות להיגרם למבוטח בעקבות נזק, כגון הוצאות פינוי הריסות, שמאים, מהנדסים, יועצים, אדריכלים וקבלנים. במידה ונרכש גם ביטוח צד-שלישי במסגרת ביטוח המבנה, יכוסו הוצאות שנגרמו ונתבעות מהמבוטח בביטוח דירה. בנוסף, ביטוח מבנה דירה יעניק לך תשלום שכר דירה במקרה של נזק מכוסה למבנה.

ביטוח תכולה

– מעניק כיסוי לתכולת הדירה במקרים של פריצה, גניבה, שוד, שריפה, שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, ברקים, סערות, התפוצצויות, פגיעות בזדון, ומקרים נוספים כפי שמפורט בהרחבה בפוליסה.

 

ביטוח תכולה מקיף, עליו אנו ממליצים ללקוחותינו כחלק מתהליך ניהול הסיכונים שלהם, מכסה אובדן או נזק שנגרם לתכשיטים מבוטחים גם אם נענדו מחוץ לבית. בביטוח תכולה אין למבוטח אפשרות לבטח רק חלק מהרכוש. שווי התכולה נקבע על פי הצהרות המבוטח או באמצעות בדיקה שמבצע מעריך תכולה מטעם חברת הביטוח.

 

גולדנביט מציעה ללקוחותיה הרחבות בלעדיות וכיסויים ייחודיים לביטוחי דירה.

 

שאלות נפוצות:

איך קובעים את שווי הדירה והתכולה בביטוח דירה?

1. שתי אפשרויות, לבחירת המבטח:

  1.  שליחת מעריך שווי אשר יבקר בביתך ויעריך את שווי המבנה ושווי תכולת דירתך, או על פי סקר תכולה שנעשה בעבר בבית המבוטח; או
  2.  בהתאם להערכת מבוטח.

2. האם ניתן לבטח בנפרד ביטוח דירה מבנה וביטוח דירה תכולה?

אפשרי, אך לקוחות המעוניינים לרכוש את שני הכיסויים ייהנו מהנחות בפרמיה. בנוסף לכך, ביטוח המבנה והדירה במסגרת אותה פוליסה יכול לעזור למבוטח להימנע מהעברת אחריות בין מבטחים שונים בעת מקרה נזק.

3. האם יש כיסוי במסגרת ביטוח דירה לנזקים שגרם הכלב שלי לצד שלישי?

ביטוח צד שלישי מכסה נזקים הנגרמים על ידי חיות בית, כלבים וחתולים ביתיים, שאינם נחשבים לכלבים מסוכנים על פי חוק, שהמבוטח מקיים את הוראות החוק והרשויות המוסמכות. בכל מקרה, עדיף לבדוק מולנו את רמת הכיסוי לגופו של עניין.

4. כיסוי נגד רעידת אדמה – למה לרכוש?

לאור חשיבותו, כיסוי רעידת אדמה במסגרת ביטוח דירה הינו חובה על פי חוק. מבוטחים שברצונם לוותר על כיסוי ביטוחי נגד רעידת אדמה, צריכים להצהיר על כך בפני סוכן הביטוח בהתאם לדרישות החוק. לאור ריבוי רעידות האדמה באזורנו וחוות דעתם של מומחים בתחום לגבי צפי לרעידת אדמה משמעותית באזור, אין אנו ממליצים לוותר על כיסוי רעידת אדמה.

לידיעה, אם לקחת משכנתא מהבנק, הבנק מחייב לבטח את המבנה כנגד נזקי רעידת אדמה. במידה ולא רכשת בנוסף ביטוח תכולה הכולל כיסוי רעידת אדמה לא תהיה מכוסה.

תנו לי הצעת מחיר