פוליסת ביטוח עבודות קבלניות - מה חשוב לדעת | גולדנביט - סוכנות לביטוח

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות – מה כדאי לדעת

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מהווה את פוליסת הבסיס עבור קבלנים. חובה להפיק פוליסת עבודות קבלניות לפני תחילת ביצוע עבודות קבלניות בכל אתר בנייה. פוליסת עבודות קבלניות מורכבת משלושה פרקים עיקריים (מפורט מטה). כל פרק בפוליסה כולל חריגים וסייגים שונים לכיסויים שהפוליסה מעניקה וכל חריג וסייג מחייב טיפול והתייחסות נקודתית בהתאם לניתוח הסיכונים בכל פרויקט.

כשאנחנו פוגשים לראשונה בפרויקט בנייה, אנחנו מנתחים את הפרויקט באופן יסודי, בשביל שנוכל לזהות את הסיכונים הטמונים בפרויקט ולתת להם מענה מראש בפוליסת הביטוח לעבודות קבלניות. כמובן שהכיסויים בפוליסה בסופו של דבר גם תלויים בתקציב העבודות ולכן אנחנו נייעץ לך איפה להשקיע את הכסף בשביל שלא תפסיד כסף.

אנחנו מכירים את תחום העבודות הקבלניות ויודעים להתמודד עם כל התרחישים שבדרך. כמו שבכל פרויקט בניה יש סוג עבודות שונה, תשומות בנייה שונות, ציוד שונה, קבלני משנה שונים, בעלי מקצוע שונים, התחייבויות חוזיות וסביבות עבודה שונות, כך גם בפוליסות הביטוח של העבודות הקבלניות יש כיסויים וחריגים שונים - בשביל זה אנחנו כאן לייעץ לך באופן פרטני לגבי כל פרויקט.

שלושת הפרקים העיקריים בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות הם

פרק א' - ביטוח רכוש

פרק ביטוח הרכוש בפוליסת עבודות קבלניות מגדיר אירוע ביטוחי "כנזק פיזי, מקרי ושאינו צפוי" מראש לפרויקט הבנייה עצמו או לחלק ממנו החל מיום תחילת הפרויקט ועד לסיום העבודות באתר או מועד הסיום הנקוב בפוליסה, המוקדם מביניהם.

טעות רווחת היא שנהוג להתייחס אל פוליסת ביטוח עבודות קבלניות, כולל פרק א' בפוליסת הקבלנים, כאל ביטוח "עבודות קבלניות כל הסיכונים" אבל זה ממש לא נכון.  המושג 'כל הסיכונים' עושה רושם של פוליסה רחבה שכוללת תחתיה את כל הסיכונים, אבל לעתים רבות זו פוליסת ביטוח קבלנים סטנדרטית שטומנת בתוכה הרבה סימני שאלה. אז האם הפוליסה באמת מכסה את כל הסיכונים האפשריים? מה הם הנזקים שלא נכללים בפוליסה? מה המשמעות של הסייגים וההחרגות בפוליסה? האם הפוליסה באמת מורחבת לכסות את כל הסיכונים או האם יש סיכונים ספציפיים בפרויקט שצריך להתייחס אליהם? בהמשך העמוד כללנו הסבר איך יוצרים פוליסת ביטוח לעבודות קבלניות שתעניק לך מקסימום כיסויים במינימום עלות.

פרק ביטוח הרכוש בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות מגדיר אירוע ביטוחי "כנזק פיזי, מקרי ובלתי צפוי מראש לפרויקט המבוטח או לחלק ממנו" החל מיום תחילת העבודות ועד למועד סיום העבודות הנקוב בפוליסה. בהתאם להגדרה של אירוע ביטוחי ניתן כבר להבין שיש הרבה נזקים שלא יכוסו על ידי חברת הביטוח ובגלל זה צריך לדעת איך לזהות את הסיכונים הטמונים בפרויקט מראש ובהתאם לכך לצמצם את רשימת הסייגים והחריגים שחברת הביטוח תבקש להוסיף לפוליסה כבר ביום הראשון שמתחילים לעבוד על פוליסת הביטוח. להלן כמה דוגמאות:


הגדרת אירוע ביטוחי בפוליסת עבודות קבלניות כוללת את המלל "מקרי ובלתי צפוי מראש"
: קבלן שעובד על פרויקט תמ"א 38 במהלך חודשי החורף צריך לקחת בחשבון שככל הנראה ירדו גשמים במהלך חודשי החורף ולכן חדירת מי גשמים לא תיחשב כאירוע מקרי ובלתי צפוי מראש. בהתייחס לפוליסת העבודות הקבלניות, זה אומר שאם הקבלן יסיר את האיטום מגג הבניין בשביל המשך העבודות ויחדרו מים לדירות של הדיירים בבניין, הנזק לא יכוסה על ידי חברת הביטוח. כל זאת בהנחה שלא בוצעה הרחבה לפוליסת תמ"א 38 שכוללת כיסוי במיוחד עבור עבודות מהסוג המתואר.


הגדרת אירוע ביטוחי בפוליסת עבודות קבלניות כוללת את המלל "נזק פיזי":
אמנם לא ניתן לצפות מראש שריפה באתר בנייה, אבל ביטוח עבודות קבלניות יכסה את הנזקים הפיזיים שנגרמו לפרויקט וישלול פיצוי בגין נזקים תוצאתיים שיגרמו עקב השריפה כגון איחור במסירת מפתח.

פרק ב' - ביטוח צד שלישי בעבודות קבלניות

ביטוח צד שלישי מעניק שיפוי עבור סכומים אשר הקבלן יהיה חייב לשלם כפיצויים לצד שלישי על פי דין בגלל מקרה שייגרם במהלך חיי הפוליסה כתוצאה מביצוע העבודות הקבלניות המבוטחות בפרק א', ביטוח רכוש. אין הבדל באם הנזק נגרם באתר העבודה, בקרבתו המיידית או בכל מקום אחר בשטח מדינת ישראל, כולל השטחים המוחזקים, כל עוד המקרה הקשור במישרין לפרויקט.

כמו בכל פוליסת ביטוח, גם בפרק זה של פוליסת העבודות הקבלניות מוסיפות חברות הביטוח חריגים וסייגים רבים שצריך להתייחס אליהם באופן פרטני בכל פרויקט בנייה בהתאם למורכבות העבודות בפרויקט, השינויים המתמידים באתר העבודה, ריבוי קבלני משנה ועובדים המעורבים בפרויקט, ציוד וכלים הנדסיים. התפקיד שלנו הוא לבחון את כל החריגים והסייגים השונים שקיימים בפוליסות הביטוח השונות לעבודות קבלניות בשביל להשיג לך כיסוי ביטוחי רחב במחיר תחרותי.

אספנו עבורכם מספר החרגות סטנדרטיות שכלולות פעמים רבות בפרק ב' של ביטוח עבודות קבלניות:

פגיעה במתקנים תת קרקעיים  - מחפרון חפר באדמה ופגע בתשתית כבלי חשמל, מים או ביוב. פרק ב' (צד שלישי) בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות אמנם מכסה נזק שנגרם לתשתית עצמה, כגון צנרת תת קרקעית, כבלי חשמל או כל מתקן תת קרקעי אחר, אבל הוא יכסה רק את הנזק הישיר בלבד ולא את הנזק התוצאתי שעלול להיגרם לחברת חשמל, לרשות עירונית או למפעל סמוך שעבודתו תלויה בתשתיות אלו. בשביל להימנע מתביעות של צד שלישי יש לוודא שהפוליסה אותה אתם בוחרים כוללת הרחבה שתכלול כיסוי זה.

רעידות והחלשת משען או תמך קרקע - טרקטור שעוסק בחפירה פוגע בתמך הקרקע של מבנה סמוך. פוליסת עבודות קבלניות סטנדרטית לא תכסה את הנזק שנגרם. בשביל שנזק מסוג זה יהיה מכוסה בפוליסת הביטוח של העבודות הקבלניות, צריך להרחיב את הפוליסה בשביל שתכלול נזקים מסוג זה שיכולים להיגרם לצד שלישי ולהפוך את הפרויקט מפרויקט רווחי לפרויקט הפסדי. אנחנו יודעים איך להשיג את ההרחבה הזו.

נזק שנגרם מפגיעה של כלי רכב - משאית שהגיעה לפרויקט בשביל לפרוק ציוד או חומרי גלם פתחה מנוף ופגעה במבנה הסמוך לפרויקט. נזק זה לא יכסה בפרק ב' של ביטוח עבודות קבלניות בגלל שהפוליסה הסטנדרטית מחריגה נזק לרכוש שנגרם כתוצאה מפגיעת כלי רכב. לכן גם במקרה הזה חשוב לוודא שהפוליסה תכלול הרחבה לכיסוי נזקים כאלו, שאינם נכללים באופן אוטומטי על ידי חברת הביטוח בפוליסה. מעבר לכך, אסור לשכוח שגם ביטוח צד שלישי של רכב, מוגבל בסכום ביטוח ולכן בכל מקרה סכום הנזק שמעל לגבול האחריות צד שלישי של הרכב הפוגע יהיה עליך, הקבלן.

נזק שנגרם לאדם על ידי כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) שאינו מבוטח בביטוח חובה -  כלים אשר אין חובה חוקית לעשות להם ביטוח חובה (ביטוח חובה מכסה נזקי גוף) כגון עגורן צריח, מכבש או במת הרמה יכולים לגרום לנזק גוף משמעותי אם הם פוגעים באדם. מסיבה זו חשוב לבצע הרחבה של הכיסוי הביטוחי בפוליסת עבודות קבלניות בשביל שתיתן מענה גם במקרים אלו.

נזק גוף לעובדים באתר - נהוג לחשוב שהביטוח הלאומי ישלם אם עובד נפגע באתר. בעיקרון זה נכון, כי הביטוח הלאומי ישלם לעובד ויתכן שגם יצטרך להמשיך לשלם לעובד פנסיית נכות לשארית חייו, אבל הביטוח הלאומי ידרוש אחר כך את הפיצוי ששילם לעובד ואת הפיצוי שישלם גם בעתיד, ממי שאחראי לנזק – זה יכול להיות אתה! תביעה זו נקראת תביעת שיבוב. תביעת השיבוב יכולה להיות כנגד מזמין העבודות, הקבלן, היזם, קבלן משנה או כל אדם או גוף אחר שאיננו המעסיק הישיר ששילם את דמי הביטוח הלאומי (המעסיק הישיר ששילם את דמי הביטוח הלאומי של העובד יכול שיהיה חסין מתביעות המוסד לביטוח לאומי).

מסיבות אלו ואחרות, חשוב להיוועץ עם מקצוען שמכיר עבודות קבלניות וראה כמה פרויקטים במהלך עבודתו.

פרק ג' - ביטוח חבות מעבידים בעבודות קבלניות

פרק ג' חבות מעבידים מעניק כיסוי ביטוח "לנזק גופני שכלי או נפשי או מוות של אחד או יותר מעובדי המבוטח, זאת כתוצאה מתאונה שאירעה תוך כדי או עקב עבודתו בפרויקט המבוטח, וכן כתוצאה ממחלה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו כאמור". האחריות לכיסוי הביטוחי נקבעת על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם - 1980. פרק חבות המעבידים נועד לתת כיסוי ביטוחי לקבלן אל מול תביעות עובדים לפיצוי, מעבר לתגמולי הביטוח הלאומי וכן פיצוי בגין סבל, אובדן הנאה, מוגבלות ועוד.

כמי שמעורב בענף הבנייה, אנחנו לא צריכים לספר לך על כמות הנפגעים בענף. הסטטיסטיקה מעידה באופן ברור על ריבוי תרחישים, סכנות והפתעות בלתי צפויות באתרי בנייה. הנתונים מהשטח לגבי כמות הנפגעים מובילים את חברות הביטוח למזער סיכונים על ידי דרישות מיגון נרחבות ותנאים מקדימים שונים ומשונים טרם אישור הביטוח בניסיון להקטין את חבותן הביטוחית כלפי הקבלנים. אנחנו כאן בשביל לשמור שלא יפחיתו לך כיסויים חשובים.

למה לעשות פוליסת עבודות קבלניות בגולדנביט?

הניסיון שלנו! בשלושים השנים לערך שאנו עוסקים בביטוח ענף הבנייה, צברנו ניסיון משמעותי איך לבנות לך פוליסת ביטוח אופטימלית לעבודות קבלניות. אנו מעמידים לרשותך את שלושים שנות הניסיון שלנו והראייה הכוללת שלנו את הפרוייקט. אנחנו נוודא שלא רק הרכוש המעורב בפרוייקט מבוטח, לא רק העובדים המעורבים בפרוייקט מבוטחים ולא רק כלי הצמ"ה המעורבים בפרוייקט מבוטחים, אלא כל הפרוייקט כמיקשה אחת מבוטח, בשביל שאתה תוכל לישון בשקט בלילה!

האמינות שלנו! אנו עובדים בתחום הביטוח כשלושים שנים ויש לנו אלפי לקוחות שעובדים איתנו מעל 20 ו- 25 שנים. אנחנו חושבים שזה מצביע על האמינות שלנו ומה שהלקוחות שלנו חושבים עלינו. נשמח לתת לך לדבר עם לקוחות שלנו ולקבל עלינו חוות דעת.

המשאבים שלנו! המשאבים שלנו לרשותך. בגלל שכל פרוייקט בניה הוא שונה,  אנו מעמידים לרשותך את המומחים שלנו שיקדישו זמן לאסוף מידע לגבי הפרוייקט ויכינו רשימת סיכונים לפרוייקט. לאחר שנגבש את כל המידע, אנחנו נגבש את הפתרונות לטיפול בסייגי  וחריגי הפוליסה ולהשגת ההרחבות הנדרשות לכיסוי ביטוחי אופטימלי בעבורך.

פוליסת עבודות קבלניות משודרגת! חברות הביטוח מכירות אותנו כבר כמה עשרות שנים ויודעות את איכות העבודה שלנו והדרכים שסללנו בין המבוטחים והמבטחים בשביל לגשר בין הצורך שלך לכיסוי ביטוחי מפני הרבה מאוד סיכונים לבין החשש שלהם להנפיק פוליסות לקבלנים בגלל הסיכונים הרבים שקיימים. בגלל שאנחנו עובדים כל כך הרבה שנים מול כל חברות הביטוח, אנחנו נעזרים בשיתופי הפעולה שיצרנו בשביל להשיג עבורך את הכיסוי הביטוחי האופטימלי.

מחיר תחרותי! אנחנו יכולים להפחית את עלויות הביטוח של הפרויקט הקבלני שלך באופן משמעותי. אתה מוזמן לבדוק אותנו.