?ווירוס הקורונה וביטוחים עסקיים | גולדנביט סוכנות לביטוח

?ווירוס הקורונה וביטוחים עסקיים

ריכזנו מספר טיפים שיעזרו לכם לעבור את התקופה.

1. למרבה הצער הפוליסות העסקיות אינן מכסות נזק תוצאתי של אובדן רווחים או אובדן הכנסות כתוצאה מהתפשטות הנגיף.


2. אין אנו ממליצים לבטל או כפי ששמענו בפניות רבות להקפיא את הפוליסות העסקיות/קבלניות/חבויות בשום אופן ובטח לא בשלב מוקדם זה של האירועים וזאת מכמה סיבות:

 • במקרה שיוטל סגר, העסקים יהיו חשופים לארועי פריצה ונזקים בזדון.
 • בתקופה זו עלולים להיגרם נזקים מבית העסק לצדדים שלישיים מסוג גוף או רכוש.
 • בתקופה זו יכולים להיגרם נזקים למבנה המושכר או בבעלות המבוטח וכן לתכולות ולמלאים.
 • בפוליסות חבויות המבוססות על יום הגשת התביעה שיבוטלו, יאבד המבוטח רצף ביטוחי ותביעות שתגענה בגין אירועי עבר בזמן שאין פוליסות בתוקף לא יכוסו.
 • באתרי בנייה יש חשיפה גבוהה לתביעות בוודאי אם ישנה הפסקת עבודה זמנית. ללא פוליסה מתאימה התביעה תשובב ישירות למבוטח מבלי שיש בידו כיסוי ביטוחי. הערה: בכל פוליסה קבלנית יש אפשרות להפסקת עבודה עד תקופה מסוימת שלאחריה יש הפסקה של הכיסוי הביטוחי.

ביטול הפוליסה לתקופה קצרה יכול לחסוך פרמיה אבל עלול לגרום למבוטחים נזקים גדולים.


3. בכל מקרה של שינוי בתנאי המיגון המוסכמים או במהות הפעילות העסקית בצורה מהותית, יש לעדכן את חברת הביטוח באמצעות סוכן הביטוח של העסק כדי לשמר את הכיסוי הביטוחי המלא.


מה בכל זאת ניתן לעשות בתקופה זו?

 • ניתן לעדכן סכומי ביטוח להקטין מלאים ותכולות ככל שיש שינוי כזה.
 • לשקול אפשרות של הגדלת השתתפות עצמית כנגד הנחה משמעותית בפרמיה.
 • בפוליסות צ.מ.ה ניתן לבחון השבתת כלים אבל לא מומלץ לבצע הקפאה בחובה.
 • ניתן לעדכן מספר העובדים ככל שיש שינוי במצבת העובדים ולעדכן שכר עבודה.
 • לבחון מול חברות הביטוח הסדרי גבייה שיסייעו לחברה לעמוד בתשלום הפרמיה.
 • ניתן לותר על כיסוי צד ג' לפעילות עיסקית בפוליסות דירה בתנאי שלא נדרש כעת.
 • לצמצם כיסויים נוספים במידה וקיימים כדוגמת כספים, סחורה בהעברה, עבודות חוץ, במידה ואכן אפשר.
 • בפוליסות המבוססות על מספר משתתפים כמו מכוני כושר, חוגים ומטופלים יש לעדכן את מספר המשתתפים.
 • מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת, במהלך תקופת החל"ת אין צורך כי להפריש לעובד לפנסיה, גמל, השתלמות ותנאים סוציאליים אחרים.
 • מעסיקים שרכשו פוליסת ימי מחלה, יכולים להפעיל את הפוליסה ולקבל החזר על ימי המחלה ששולמו לעובדים שבבידוד או שאובחנו כחולים בקורונה.
 • המעבר לעבודה מהבית מגדיל את סיכוני הסייבר. כל עובד שעובד מהבית עם המחשב הנייד שלו מגביר את החשיפה למתקפות סייבר. חמומלץ לחברות להפעיל ביטוח סייבר במקרה שאין - או להגדיל את הכיסוי, כי הסיכונים גדלים משמעותית.

אהבתם? שתפו עם חברים ?

האמור אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך על האמור ללא התייעצות עם איש מקצוע. יש לכם שאלות? צרו איתנו קשר.

קרדיט לעודד יערי ואלי גולן על תרומתם.