ביטוח דירה

 

ביטוח דירה מורכב מביטוח מבנה ותכולת דירה וכן מביטוח נגד רעידות אדמה. כאן בעצם מקבל המבוטח כיסוי ביטוחי ראוי לרכוש אשר השקיע בו את מירב כספו מיועד למקרים של נזק למבנה הדירה ולתכולתו כגון: שריפה, שיטפון, סערה, פריצה או שוד, התנגשות כלי טיס במבנה או כל מפגע שעלול להשאיר את המבוטח ובני משפחתו ללא קורת גג.כמו-כן הביטוח מבטח בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ובביטוח מועסקים בדירה, במידה של תביעת עובד משק בית מעל הסכום שאמור להיות משולם על ידי ביטוח לאומי.

ביטוח דירה

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338