ביטוח קבלנים

ביטוח קבלנים מתייחס לכיסוי כל הסיכונים במהלך ביצוע העבודות, החל משלב הקמת הפרוייקט, דרך אחריות כלפי צד ג', למשל במקרה של פציעה או פגיעה, כולל ביטוח אחריות מעסיקים ומיועדת לקבלנים או ליזמים של שטח הפרוייקט. הכיסוי הוא בהתאצה ליזם ולפרוייקט.

ביטוח קבלנים

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338