כיסוי לבדיקות ויועצים

פוליסת ביטוח זו מיועדת לקבלת שירותים פיננסיים של ייעוץ, הכוונה וניהול פיננסי מידי מומחים ויועצים מורשים בשוק ההון, אשר מספקים הסברים מקצועיים מקיפים לגבי מוצרי השקעה וחסכון בערוצי השקעה שונים, סקירה של מכשירים פיננסיים קיימים, עדכונים לגבי השפעות צפויות בשוק ההון וכל גורם אחר אשר רלוונטי לתיק ההשקעות שלו וכן עדכונים שוטפים לגבי מצבו הכספי מידי תקופה והמלצות לגבי פעולות כדאיות בעתיד. השירותים מותאמים אישית לכל לקוח על פי פרמטרים אישיית כמו: סגנון חיים, תכניות עתידיות ודרישות. השירות ניתן תוך כדי ליווי אישי צמוד עד לקבלת התוצאה הרווחית.

כיסוי לבדיקות ויועצים

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338