ביטוח בריאות

מעניק פתרונות עבור מצבים קשים של מחלה קשה או מצב סיעודי. קופת חולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעניקה סל שירותים לכיסוי עלות טיפול במחלות שגרתיות, עם זאת, היא איננה מספקת מענה לכל הצרכים הרפואיים שחולים עשויים להזדקק להם, למשל במקרים של השתלת איברים, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מצילות או מאריכות חיים, סיעוד או ביצוע ניתוח אצל רופא פרטי. ביטוח בריאות מיועד לצרכים המיוחדים של המבוטחים ומכסה ניתוחים פרטיים בארץ ובחו"ל, השתלות איברים בחו"ל, אשפוז, תרופות שאינן בסל הבריאות ועוד.

ביטוח בריאות

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338