ביטוח חיים

ביטוח חיים משמש הגנה כלכלית למקרים של אובדן מקור פרנסה לאחר גיל פרישה וכן למקרים של אובדן כושר עבודה בשל מחלה קשה, נכות או מוות. ביטוח חיים יכול לכלול חלק של ביטוח פנסיוני, חלק של ביטוח בריאות, סיעודי, תאונות אישיות ומשכנתא. ביטוח פנסיוני מתקבל מידי חודש וביטוח במקרים של אובדן כושר עבודה, נכות או מוות ומשולמים בתשלום אחד חד פעמי בסכום שנקבע מראש.

ביטוח חיים

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338