ביטוח סיעודי

מעניק פתרונות להתמודדות עם מצבים קשים של מחלה קשה או מצב בו החולה איננו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מפעולות יום-יום שכולנו רגילים לעשות באופן רגיל והוא מוגדר "סיעודי". סל השירותים של קופות החולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכן הצטרפות לתוכניות בריאות נוספות אינן נותנות מענה למקרים רבים בהן האזרח הפשוט מזדקק לשירותים, כמו למשל: דרישות הגיוניות להשתלות איברים בארץ ובחו"ל, ניתוחים וטיפולים מיוחדים בחו"ל וכן תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, שעלותן עלולה להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש.

ביטוח סיעודי

צור קשר

רחוב המסילה 22 נשר, ת.ד  2012  מיקוד  3660801  |  טלפון:  04-8218838  |  פקס: 04-8218338